Meer over het VKSO concertkoor

VKSO Concertkoor
Binnen het VKSO, het orkest van de Veenkoloniën, bestond de behoefte aan een eigen concertkoor als vocale aanvulling van de organisatie. Het orkest wilde graag werken uitvoeren met koor en de muzikale en artistieke touwtjes in eigen hand houden. Het VKSO concertkoor is in 2013 opgericht. De organisatie streeft naar een vast kernkoor dat bij bepaalde projecten kan worden uitgebreid met gastzangers.

leiding en de organisatie
Het VKSO concertkoor staat net als het symfonieorkest onder leiding van Lubertus Leutscher, die tevens artistiek verantwoordelijk is voor het koor. Leutscher dirigeert het koor tijdens concerten en zal ook een deel van de repetities op zich nemen. Tevens wordt Leutscher ter zijde gestaan door Cas Straatman, repetitor en pianist. Het koor kent een koorsecretaris die de schakel tussen bestuur / dirigent en koorleden is. Ook heeft het koor een artistieke commissie die met Leutscher meedenkt over de keuze van het repertoire en artistieke zaken.

repetities
Het VKSO concertkoor repeteert doorgaans op zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur. De opzet is dat het koor eens per maand repeteert. De repetitie frequentie wordt voor concerten aan dikwijls opgevoerd. Het voorlopige jaarrepetitieschema wordt voor de zomervakantie bij de leden bekend gemaakt. Ook weet het koor ruim van tevoren wanneer en waar de concerten plaatsvinden.

concerten
Het VKSO concertkoor zal eens per jaar een groot werk uitvoeren met het symfonieorkest. Verder zal het koor haar medewerking verlenen aan ‘Klassik Nacht’, een jaarlijks muziekspektakel in Haren(Ems) in Duitsland. Het koor zal ook a capella concerten uitvoeren of met begeleiding van enkele instrumentalisten van het orkest, naar gelang de muziek of het concert hierom vraagt.

Voor wie?
Als je wilt meezingen met het VKSO concertkoor dan wordt verwacht dat je al ervaring hebt als koorzanger. Je moet je partij zelfstandig kunnen instuderen. Doordat de repetitiefrequentie niet hoog is zou je zelfs in je eigen koor kunnen blijven meezingen, indien hier sprake van is natuurlijk. Bovendien repeteert het VKSO concertkoor op de zondagmiddag, een niet gangbaar repetitiemoment. Er worden mp3 files aan de leden toegestuurd voor de in te studeren werken.
Wat moet je doen?
Als je mee wilt zingen, dan kun je een mail sturen naar: inebreet@gmail.com Je zult dan worden uitgenodigd voor het bijwonen van een repetitie. Besluit je om mee te zingen, dan zal je voor een auditie worden uitgenodigd.

• koorcoördinator: Ine Breet

• koorrepetitor: Cas Straatman

repertoire VKSO concertkoor en quotes

Het VKSO concertkoor heeft de volgende werken al uitgevoerd:

• Carmina Burana – Carl Orff   (Smetana Hall Praag)
• Mis in C dur – Franz Schubert
• Membra Jesu Nostri – D. Buxtehude
• Europese Folksongs – Wim Dirriwachter
• Deutsche Messe – Franz Schubert
• Seal Lullaby – Eric Whitacre

Quotes van koorleden:
– We zingen bijzondere werken met het VKSO concertkoor. Ik kan mij daar mooi in vastbijten.
– Het is altijd een droom geweest om met een symfonieorkest te zingen. Fantastisch dat dat in mijn eigen regio kan!
– De repetities zijn een feestje waar ik me elke keer weer op verheug. We zijn lekker aan het muziek maken, de noten hebben we thuis al ingestudeerd.
– De leden van het orkest waarderen de betrokkenheid en inzet van de koorleden heel erg. We maken echt deel uit van het hele concept VKSO.

Heb je ervaring binnen een koor? En wil je graag meezingen? Dan ben je welkom om eerst kennis te komen maken alvorens auditie te doen!

Dit zijn onze zakelijke vrienden