Educatie, één van de doelstellingen van het VKSO

Het VKSO levert al vanaf het begin van haar bestaan een belangrijke bijdrage aan de culturele ontwikkeling van de Veenkoloniën, de provincies Groningen, Drenthe en de nabij gelegen Duitse grensstreek. Het gevarieerde programma, waarbij klassieke werken de basis vormen naast aansprekende cross-overs, is aantrekkelijk voor een breed publiek.

Tevens biedt het VKSO ruimte voor bijzondere projecten en kamermuziekconcerten.

Hieronder twee video-opnames uit de jaarlijkse Meespeelmiddag, waarin iedereen die minimaal niveau B heeft een podium wordt geboden om een kortdurend concert uit te voeren voor publiek.

fragment Meespeelmiddag

fragment van de Meespeelmiddag

Het VKSO is ondernemend in educatie:

Educatief orkest ‘Educa Symfonia’, educatief symfonieorkest dat in 2015 is opgericht op initiatief van het VKSO en Congres en Cultuurcentrum vanBeresteyn (zie ook: educatief orkest Educa Symfonia)

Peter en de Wolf: Een muzikaal sprookje voor orkest en spreekstem, bedoeld om kinderen op een laagdrempelige en boeiende wijze kennis en vertrouwd te maken met de klanken van muziekinstrumenten. (zie ook : projecten)

Music meets Sports i.s.m. FC Groningen, voormalig SC Veendam en basisscholen:
In het verlengde van het symposium ‘Voetbal verbindt’ dat in 2011 in Veendam is gehouden, hebben het VKSO en de toenmalige voetbalclub SC Veendam een concept ontwikkeld voor een maatschappelijk en educatief project: ‘Music meets Sports’. Kinderen maken hierin op een bijzondere wijze kennis met muziek en sport. Vanuit de gezamenlijke doelstelling van beide betrokkenen om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de Veenkoloniën werd een educatief plan ontwikkeld voor de jeugd van de basisscholen om hen te inspireren een instrument te gaan bespelen en te gaan sporten. Begin 2013 is ‘Music meets Sports’ van start gegaan op basisscholen in Groningen en Drenthe. Spelers van SC Veendam en musici van het VKSO gingen de klassen in om kinderen te enthousiasmeren voor het bespelen van een muziekinstrument en het beoefenen van sport. Na het faillissement van SC Veendam heeft het VKSO dit project voortgezet i.s.m. FC Groningen. (zie ook: projecten)

‘Meespeelmiddag’: Een jaarlijks terugkerende traditie van het VKSO i.s.m. ‘Educa Symfonia’ (educatief symfonieorkest dat in 2015 is opgericht op initiatief van het VKSO en Congres en Cultuurcentrum vanBeresteyn) en ieder jaar amateurmusici een podium biedt om binnen een groot symfonisch orkest plaats te nemen en een concert uit te voeren.

LEAD Conductors: is de internationale Leiderschap Academie Dirigenten en heeft als hoofddoel (recent) afgestudeerde dirigenten een ‘lifelong learning’ proces te bieden met supervisie, masterclasses, mentoring, coaching, advies en hen onderling te verbinden in een netwerk/platform voor intervisie. Leiderschap en maatschappelijke functie van de professionele musicus en de context waarin deze werkt, zijn belangrijke thema’s.
Onderdeel van LEAD zijn twee weekenden per jaar waarin de deelnemers gedurende een weekend intensief bezig zijn met het dirigentenvak. Deze weekenden worden gehouden op Resort ‘Hof van Saksen’ alwaar de musici van het VKSO de masterclasses muzikaal begeleiden.

Stichting Musa: stelt zich ten doel: Het bevorderen en organiseren van culturele activiteiten, in het bijzonder op het gebied van de koormuziek en zo mogelijk in combinatie met andere kunstdisciplines, teneinde een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met kunst, cultuur en muziek, overeenkomstig met de doelstellingen van het VKSO. (zie ook: projecten)
De samenwerking met het VKSO heeft geresulteerd in uitvoeringen van meezingfestivals als: ‘Carmina Burana’ (2012), ‘Afrika ontmoet Messiah van Händel’ (2014) ‘Die Zauberflöte en de krönungsmesse’ (2016) m.m.v. het projectkoor Musa, studenten Noorderpoortcollege, formatie ‘Jambo Afrika e.v.a. ( zie ook: projecten)

Educatie, één van de doelstellingen van het VKSO

Dit zijn onze zakelijke vrienden