Over het VKSO

Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest werkt proactief en collectief samen met theaters, culturele instellingen, stichtingen en diverse gemeenten om elkaar te inspireren en te versterken. Tevens verzorgt het VKSO regelmatig (kamer)concerten op aansprekende locaties met veelal een (cultuur)historische betekenis en is het VKSO ondernemend in het leveren van muzikale bijdragen aan uitdagende en educatieve projecten.

Zo levert het Veenkoloniaal Symfonie Orkest een brede culturele bijdrage aan de Veenkoloniën e.o. en de Duitse grensstreek, dat muzikaliteit en culturele binding binnen genoemde regio’s stimuleert, bevordert en positief beïnvloedt.

Het Veenkoloniaal Symfonie Orkest biedt getalenteerde amateurs, studenten aan het conservatorium en professionele musici de gelegenheid om zich instrumentaal of vocaal verder te ontwikkelen binnen een symfonieorkest.

Door het bieden van een gevarieerd repertoire en programmering kan het Veenkoloniaal Symfonie Orkest en de hieruit voortkomende ensembles en solisten een breder publiek bereiken en interesseren.

Geconcludeerd kan worden dat het Veenkoloniaal Symfonie Orkest een toegevoegde waarde toekent aan het huidige culturele landschap binnen genoemde regio’s.